Tuesday, March 9, 2010

PROGRAM 1 HARI BERSAMA GURU CEMERLANG NEGERI PERAK TAHUN 2010

Tajuk: PROGRAM 1 HARI BERSAMA GURU CEMERLANG NEGERI PERAK TAHUN 2010

2. Latarbelakang:

Program 1 Hari Bersama Guru Cemerlang bertujuan untuk membangunkan modal insan yang mindanya kelas pertama dan berdaya saing dalam peringkat glokal. Guru Cemerlang perlu merealisasikan enam teras dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) untuk memenuhi matlamat pendidikan Malaysia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hasrat Kementerian untuk membina negara bangsa, memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dapat disalurkan melalui Program 1 Hari Bersama Guru Cemerlang.

Bilangan GC dalam pelbagai mata pelajaran di negeri Perak telah meningkat dengan drastik dari 120 orang pada akhir tahun 2008 kepada 501 orang pada akhir 2009. Kesemua daerah di negeri ini telah mempunyai bilangan GC melebihi 50 orang kecuali daerah Kuala Kangsar , Kinta Selatan dan Hulu Perak yang hanya mempunyai GC kurang dari 30 orang. Peningkatan ini diharapkan sejajar dengan peningkatan prestasi peperiksaan awam di semua peringkat UPSR, PMR, SPM atau STPM. Terdapat juga GC yang dilantik untuk mata pelajaran yang bukan peperiksaan seperti Bimbingan dan Kaunseling, Pendidikan Khas, Muzik, Pengurusan Pusat Sumber dan beberapa mata pelajaran lagi. Lampiran 1 menunjukkan taburan GC mengikut daerah dan mata pelajaran di negeri Perak pada 30 Oktober 2009.

Program 1 Hari Bersama Guru Cemerlang adalah lanjutan daripada Program Pemanduan Guru Cemerlang yang telah dilaksanakan mulai tahun 2007. Fokus hanya diberi kepada mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sains. Pada tahun 2008, program ini diperluaskan lagi kepada mata-mata pelajaran lain iaitu GC digerakkan bukan sahaja di peringkat daerah tempat mereka bertugas, tetapi merentasi daerah lain yang memerlukannya.

Program 1 Hari Bersama Guru Cemerlang merupakan satu program, tenaga GC digembeling sepenuhnya untuk membantu sekolah, daerah dan negeri khususnya bagi meningkatkan prestasi peperiksaan awam terutama bagi sekolah berprestasi rendah. Program ini dilihat perlu dilaksanakan sebagai satu usaha untuk menjadikan “Negeri Perak Komuniti Berilmu Menjelang 2010” dan slogannya “Komuniti Berilmu Perak Terbilang” menjelang tahun 2015.


3. Objektif:

3.1. Meningkatkan kecemerlangan peperiksaan awam

3.2. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan

3.3. Perkongsian idea dan kemahiran

3.4. Menggalakkan guru memohon Guru Cemerlang

4. Sasaran:

4.1 Sekolah Prestasi Rendah (SPR) yang dipilih dari seluruh daerah

4.2 Sekolah Menengah

4.3 Sekolah Rendah

4.4 Sekolah yang tiada Guru Cemerlang

5. Pelaksanaan program:

5.1 Mac – September 2010 (UPSR)

5.2 Mac – Oktober 2010 (PMR / SPM)

6. Strategi:

Program 1 Hari Bersama Guru Cemerlang di seluruh negeri Perak akan diadakan pada setiap hari Rabu iaitu 1 hari tiada jadual P&P GC di sekolah. Pergerakan GC pada hari Rabu di seluruh negeri Perak berdasarkan modus operandi berikut:


6.1. GC turun ke sekolah atas arahan PPD:

Pihak PPD akan menentukan pergerakan GC ke sekolah yang ditetapkan sama

ada seorang GC atau kumpulan GC bersama-sama dengan pegawai PPD.


6.2. GC turun ke sekolah atas permintaan pihak pentadbiran sekolah:

GC turun ke sekolah untuk memenuhi permintaan pihak pentadbiran sekolah

untuk membantu mata pelajaran kepakaran GC di sekolah mereka.

Pergerakan GC dalam kawalan pihak pentadbir sekolah sendiri dan PPD.


6.3. GC bantu guru sekolah di pejabat PPD:

PPD mengumpulkan guru-guru sekolah mengikut mata pelajaran di PPD dan

GC akan membantu mereka di pejabat PPD.


6.4. GC bantu antara daerah dalam negeri Perak:

GC akan bergerak antara daerah bersama-sama dengan pegawai JPN atau

PPD, jika sekiranya tiada mata pelajaran kepakaran di daerah tersebut.

7. Harapan:

Semoga Program 1 Hari Bersama Guru Cemerlang di seluruh negeri Perak ini akan menjadi satu saluran untuk membantu guru dan pelajar agar dapat menguruskan P&P yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang cemerlang.

Justeru, harapan semua Guru Cemerlang melalui Majlis Guru Cemerlang dapat mencapai matlamat dan objektif kecemerlangan akademik terutama dalam peperiksaan awam. Diharapkan semangat bekerja secara berpasukan dalam kalangan Guru Cemerlang Daerah dapat merealisasikan aspirasi kerajaan Negeri Perak untuk mewujudkan negeri berasaskan ilmu (K-State) menjelang tahun 2010. Hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan modal insan dan memartabatkan profesion keguruan akan tercapai jika kita sebagai Guru Cemerlang memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing.

Semoga Allah memberkati usaha hambanya. Insya Allah.

Oleh:

MGC Perak 2010

No comments:

Post a Comment

My photo
Teluk Intan, Perak, Malaysia
mgchp@yahoo.com.my Facebook : Dhp Mgc

Followers